Uşak Elektrostatik Filtre

Uşak Elektrostatik Filtre

Büyük fabrikalarda üretim her ne kadar makineli sistemler ile gerçekleştirilse de bu alanlarda bulunan elemanların üretime yönelik katkısı da azımsanamayacak kadar fazladır. Fakat belirli koşullarda görülüyor ki işçilerin çalışma performansı düşmektedir. Buna en iyi örnek olarak, çalışma alanındaki hava koşullarının elverişsiz olmasını sayabiliriz. Temiz olmayan ve üretim esnasında eşyalardan açığa çıkan kokular, iç mekanda birikirken, işçiler rahatsız olmakta ve bunun ardından da performansları düşmektedir. Bundan dolayı işyeri sahiplerinin, çalışma alanlarındaki hava koşullarını iyileştirmesi gerekmektedir. Uşak’taki bireylerin kolay bir şekilde ürün siparişi verebilmesi için oluşturduğumuz sayfada, karşınıza çıkan elektrostatik filtreler sayesinde işletmenizde köklü bir değişime gidebilecek ve iç mekanda bulunan havanın tamamen temizlenmesine katkıda bulunacaksınız.

Uşak Elektrostatik Filtreler, işçilerin çalışma performansını artırdığı kadar, işyeri sahiplerinin de giderlerinde azalmalara neden olmaktadır. Çünkü fabrikaların baca kısımlarına doğaya zarar verilmemesi amacıyla birçok özel parça monte edilmektedir. Havayı süzen bu parçaların piyasadaki değerlerine bakıldığı zaman çok maliyetli olduğu görülmektedir. Aynı zamanda fabrika bacalarının iç kısımlarına yerleştirilen bu ürünlerin temizlenmesi zor olduğundan dolayı belirli bir zaman geçmesinin ardından bacadaki akışın yavaşladığı görülmektedir. Elektrostatik filtrelerde ise, ek bir baca sistemine gerek kalmadan, çalışma ortamında açığa çıkan tüm zararlı gazlar ve partiküller havadan ayrıştırılarak atmosfere bırakılır. Ayrıca bu filtrelerde temizlik işlemi diğer tüm filtrelere göre daha kolay bir şekilde gerçekleştirilmektedir.